งานตัดต้นไม้ & ซ่อมท่อประปา

|
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
สั่งการให้ กองช่าง ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ่อพลับให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ตัดต้นไม้ซอยหลังเเพ้นปูนใกล้ทางด่วนร่วมกับไฟฟ้า-ดับเพลิง บ่ายตัดหญ้าถนนสายถวิลพัฒนาหมู่ที่ 6-7
2. ซ่อมท่อซอยสวัสดี 2
3. ย้ายท่อตากลับยาย หมู่ที่ 2
———————————————
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อพลับ
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบล บ่อพลับ
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
☎️โทร 034 – 976090 เทศบาลตำบลบ่อพลับ
☎️โทร 034 – 241199 ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
☎️โทร 034 – 976091 ทะเบียนราษ ,กองสาธารณสุข
Email : saraban@bophlap.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail:saraban_05730117@dla.go.th
เว็บไซต์.http://www.bophlap.go.th
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ🙏🏻