ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

ที่อยู่ : เลขที่ 100/2 หมู่ที่ 6

ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-976-090

โทรสาร : 034-257-098

เหตุไฟไหม้ โทร : 034-241-199

E-Mail : saraban@bophlap.go.th

Facebook : https://web.facebook.com/borplubnews

LINE : Scan Line Open Chat