ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ

|

หมายเลขครุภัณฑ์ 489-64-0038 จำนวน 1 เครื่อง