ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนด้านหลังห้องสำนักปลัดเทศบาลบ่อพลับ

|