ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องสกัดคอนกรีต

|

หมายเลขครุภัณฑ์ 066-55-0002