ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล

|

ที่ดำเนินการบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ซอย 4/8 (ซอยบ้านทุเรียน)