ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

|

ในโครงการส่งเสริมปรับปรุงดินและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567