ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็น

|

ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพ ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567