ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24000 BTU

|

ครุภัณฑ์หมายเลข 420-61-0056 และหมายเลข 420-61-0057 จำนวน 2 เครื่อง