ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดหอถัง คสล.

|

ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. (ประจำปี 2567) หมู่ที่ 6 , 7 , 8 , และหมู่ที่ 9 จำนวน 10 แห่ง ตำบลบ่อพลับ