ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย

|

ทำหน้าที่จัด้ก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลบ่อพลับ