ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์

|

รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งให้คงสภาพเดิม