ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสกัดคอนกรีต

|

หมายเลขครุภัณฑ์ 066-55-0002