ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย

|

ทำหน้าที่จัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลบ่อพลับ