ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทพื้นปูน กรงเหล็ก พร้อมหลังคา

|

เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน