ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ เปิด-ปิด บานประตูอัตโนมัติ

|

ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ