ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ไป-กลับ จำนวน 10 ที่นั่ง 1 คัน

|