ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

|