ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกพระพุทธรูป จำนวน 2 องค์

|