ประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดกลีบบัว

|

ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)