ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่องขออนุมัติขยายเวลาการพิจารณาการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 เเบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน