ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง