ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง