ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 486-57-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง