ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0077 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง