ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่อง โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมฝึกอบรม อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกผักต่างๆ ) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ขอให้ตอบรับเข้าร่วมโครงการตามลิ้งค์ที่ส่งมานี้
สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-257098