ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

|