ประชาสัมพันธ์

|

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลับ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อกองทุนธนาคารขยะหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบ่อพลับ ตามนโยบาย “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ณ จุดรวมรวมธนาคารขยะ