ประชาสัมพันธ์

|

เรื่องเทศบาลตำบลบ่อพลับ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมปรับปรุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567
ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการขอให้ตอบรับเข้าร่วมโครงการตามลิ้งค์ที่ส่งมานี้ครับสอบถามเพิ่มเติม โทร 034-257098

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWsoJyxLpeUXPjUwMMHdpRb8OaHWpf6V-0IkOppJ6nrhUN9w/viewform?usp=sf_link