ประชาสัมพันธ์

|

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2567 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สอนลูกป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ไม่มีทางรู้เลยว่า การละเมิดเด็ก จะมาในรูปแบบไหน จากใครได้บ้าง ดังนั้นเราควรสอนลูกให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ และวิธีการป้องกันตนเอง เพื่อช่วยปกป้องลูกน้อยจากการถูกคุกคาม

  1. สอนให้ลูกรู้จักร่างกายของตนเอง
  2. สอนให้ลูกรู้จักสิทธิ แยกแยะสัมผัสที่ควรและไม่ควร
  3. ไม่บังคับให้ลูกสัมผัส กอด หรือหอมคนอื่น
  4. สอนให้ลูกรู้จักปฏิเสธ
  5. สอนให้ลูกบอกพ่อแม่ทันที เมื่อมีคนมาจับหรือโชว์อวัยวะส่วนตัวให้ดู