โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2567

|

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2567
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “3 ข้อควรจำ.. ลืมเด็กในรถ” แนะเทคนิคสอนเด็ก!! บีบแตร..ขอความช่วยเหลือ หากติดในรถ
จากเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถตู้นักเรียนจนเกิดเสียชีวิตขึ้น หรือเหตุการณ์ที่เด็กติดในรถยนต์โดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะมีข่าวตามสื่อบ่อยครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเพราะตัวเด็กเองและเกิดจากผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง ซึ่งในบางครั้งก็เกิดอันตรายถึงชีวิตนั้นเป็นความเสียหายอันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ปัญหาเด็กถูกลืมทิ้งไว้บนรถเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีมาตรการรองรับ หรือแก้ปัญหาอย่างจริงจังและชัดเจน เพื่อป้องกันการลืมเด็กในรถ ควรทำ 3 อย่าง ดังนี้