ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม »