โครงการ/กิจกรรม

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ่อพลับร่วมโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 256

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์…โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครั

อ่านเพิ่มเติม »